1. marts 2020

Undersøgelser

Vi samarbejder med blandt andre Familieretshuset og kommuner om udfærdigelsen af psykologiske undersøgelser og erklæringer indenfor det familieretsligeområde og i sager ved eksempelvis Jobcentret. 

Psykologiske undersøgelser til jobcentre

Står du som sagsbehandler overfor en borger, der har svært ved at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet? Fortæller din borger om psykiske, personlighedsmæssige eller kognitive problematikker eller observerer du selv sådanne? I tilfælde hvor det kan være svært at forstå omfanget af en borgers udfordringer og de arbejdsmarkedsrettede konsekvenser heraf, kan det være relevant at søge bistand hos vore dygtige psykologer. Vi tilbyder psykologiske undersøgelser, hvor der fokuseres på at afklare borgerens tilstand, eventuelle skånehensyn og anbefalinger af konkrete tiltag og handlemuligheder. Med den psykologiske undersøgelse søger vi at skabe en fælles forståelse for borgerens udfordringer mellem sagsbehandler og borger, og derigennem medvirke til en videre udvikling i borgerens sag. 

Børnesagkyndige undersøgelser

Hos MindMinders har vi stor erfaring med udarbejdelsen af børnesagkyndige undersøgelser. En børnesagkyndig undersøgelse er en psykologisk undersøgelse, der anvendes i samværssager for at belyse barnets perspektiv og barnets bedste i forhold til samvær med forældrene. I udfærdigelsen af børnesagkyndige undersøgelse arbejder vi tæt sammen i psykologteamet for at yde et kvalitetssikret resultat til vore samarbejdspartnere. Kontakt os for at høre nærmere om vores arbejde med børnesagkyndige undersøgelser.