1. marts 2020

Undersøgelser

Vi samarbejder med blandt andre Familieretshuset og kommuner om udfærdigelsen af psykologiske undersøgelser og erklæringer indenfor det familieretsligeområde og i sager ved eksempelvis Jobcentret. 

 

Neuropsykologiske undersøgelser

En neuropsykologisk undersøgelse består af en eller flere standardiserede tests, der måler præstation på forskellige kognitive områder (fx sproglig funktion, arbejdshukommelse, overbliksdannelse) – samt et interview, der typisk tager udgangspunkt i skolegang, arbejdsliv og social funktion. Testning og interview kan i de fleste tilfælde godt foregå over flere dage hen over en kortere periode.

Formålet med en neuropsykologisk undersøgelse er at afdække og beskrive kognitive styrker og svagheder, som fx kan bruges til at vurdere arbejdsevne og uddannelsesmuligheder samt til at udarbejde konkrete anbefalinger ift. håndtering af vanskeligheder i den daglige funktion.

Hvad enten de er begrænset til en specifik funktion eller er mere generelle, kan kognitive vanskeligheder have en række forskellige årsagsforklaringer – der findes både neuropsykologiske lidelser som ADHD, som man lever med hele livet, samt skader, der opstår senere i livet, som følge af hovedtraumer, forgiftning (fx misbrug) mm. Generelt er kognitive vanskeligheder permanente, og det er derfor vigtigt at beskrive problemerne så præcist så muligt, så både du og dine omgivelser kan tage hensyn til dem og støtte dig så godt som muligt.

 

Psykologiske undersøgelser til jobcentre

Står du som sagsbehandler overfor en borger, der har svært ved at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet? Fortæller din borger om psykiske, personlighedsmæssige eller kognitive problematikker eller observerer du selv sådanne? I tilfælde hvor det kan være svært at forstå omfanget af en borgers udfordringer og de arbejdsmarkedsrettede konsekvenser heraf, kan det være relevant at søge bistand hos vore dygtige psykologer. Vi tilbyder psykologiske undersøgelser, hvor der fokuseres på at afklare borgerens tilstand, eventuelle skånehensyn og anbefalinger af konkrete tiltag og handlemuligheder. Med den psykologiske undersøgelse søger vi at skabe en fælles forståelse for borgerens udfordringer mellem sagsbehandler og borger, og derigennem medvirke til en videre udvikling i borgerens sag. 

 

Børnesagkyndige undersøgelser

Hos MindMinders har vi stor erfaring med udarbejdelsen af børnesagkyndige undersøgelser. En børnesagkyndig undersøgelse er en psykologisk undersøgelse, der anvendes i samværssager for at belyse barnets perspektiv og barnets bedste i forhold til samvær med forældrene. I udfærdigelsen af børnesagkyndige undersøgelse arbejder vi tæt sammen i psykologteamet for at yde et kvalitetssikret resultat til vore samarbejdspartnere. Kontakt os for at høre nærmere om vores arbejde med børnesagkyndige undersøgelser.