24. februar 2020

Kurser og workshops

Er du på udkig efter et inspirerende foredrag eller en workshop med højt fagligt niveau og god energi, så er du kommet til det helt rette sted hen. Vi har erfaring med at tale for større grupper om emner inden for det psykologfaglige og ledelsesmæssige område, ligesom vi har erfaring med at tilrettelægge workshops og lede dem. Kontakt os og lad os få en snak om det du søger.

Omsorgstræthed

I psykisk belastende jobs kræver det viden og ofte megen vilje at passe på sig selv og sine kolleger, så man fortsat kan holde gejsten i arbejdslivet. Mennesker, der arbejder i omsorgsfag har højere risici for omsorgstræthed og desværre er sygefraværet blandt omsorgsarbejdere højere end hos den øvrige befolkning. Måske oplever I i din organisation, at der er et øget fravær og at omsorgsarbejdet er blevet mere end almindeligt udfordrende. I en sådan situation kan MindMinders tilbyde en håndsrækning.
Vi tilbyder et psykologfagligt foredrag om omsorgstræthed afholdt af vore kompetente psykologer. Foredraget tager udgangspunkt i den nyeste viden på området, og der sættes skarpt på hvilke konkrete tiltag der kan gøres, for at mindske omsorgstrætheden og de negative sundhedskonsekvenser for jer og jeres virksomhed. Foredraget målrettes til jeres virksomhed og de ansatte i den således, at foredraget bliver relevant for netop jer. Vore ydelser er fleksible, hvorfor foredraget i omsorgstræthed også kan kombineres med en workshop og/eller individuelle sessioner til påvirkede ansatte.

Søvn

Sover dine medarbejdere godt? Vi bruger en tredjedel af livet på at sove, men tager ofte søvnen for givet og tager let på – eller kender ikke – søvnens vigtighed og gavnlige effekter for vores helbred og virke. Søvn skærper vores koncentration og kreativitet samt bidrager positivt til immunforsvaret og den følelsesmæssige balance. Dette sammenholdt med, at det ifølge Sundhedsstyrelsen (Nationale Sundhedsprofil, 2017) er 46% af danskerne, som oplever søvnbesvær har gjort søvnen til en mærkesag hos os i MindMinders. Hos MindMinders tilbyder vore psykologer, at hjælpe jer og jeres virksomhed ved at dele den nyeste forskning om søvn, og ud fra jeres virksomheds behov og præmisser sætte spot på, hvad der kan gøres for at give søvnen bedre vilkår både på individuelt og organisatorisk niveau. Der tilbydes foredrag, workshops eller individuelle sessioner alt efter jeres behov.

Stress

Oplever du eller dine medarbejdere problemer med daglige stresssymptomer og mistrivsel? Alle mennesker kan blive overbelastede og have svært ved at bevare overblikket, overskuddet og humøret. Stress påvirker ikke kun den enkelte, men også kolleger, arbejdsmiljø og produktion. Derfor kan det være vigtigt, at sætte ind på organisationsniveau, så både de stressramte medarbejdere, deres kolleger og ledelse udvikler en fælles forståelse for stresstilstanden og for, hvordan man i flok kan støtte op og forebygge yderligere belastning. 

Ved MindMinders tilbyder vi seminarer og workshops om stress. De har udgangspunkt i den nyeste viden på området og har det formål at formidle, hvordan man skal forstå og håndtere stress på arbejdspladsen med øvelser og indhold skræddersyet til netop jeres virksomhed. Med disse seminarer og workshops arbejder vi mod at skabe nye perspektiver på stress for både ledere og medarbejdere, så I derigennem kan udvikle et stærkere fællesskab og bedre trivsel. 

Mentalisering

Mentalisering er evnen til at forstå egne og andres handlinger som et produkt af de mange intentioner, ønsker, behov, etc., som vi alle går rundt med.
I MindMinders arbejder vi mentaliseringsbaseret, hvorfor et emne om mentalisering er oplagt at videreformidle for os. Flere af os har en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi, så emnet for uddannelsesdagen vil dermed være noget, vi arbejder med i vores daglige praksis.

Vi oplever, at mentalisering er relevant for alle vores klienter – unge såvel som gamle – og i både privat og professionel henseende. Viden om og fokus på mentalisering øger forståelsen af ens eget liv, og det der sker i ens relationer, ligesom vi ser, at det øger trivslen. Et kursus eller en workshop kunne være særlig relevant for personer og virksomheder, der arbejder med mennesker og deres trivsel.