5. marts 2020

Terapi, supervision og coaching

TERAPI betyder oprindeligt “at støtte og hjælpe til balance”. Ved brugen af forskellige psykologiske metoder kan du igennem terapien hos os blive mere bevidst om dig selv, dine reaktionsmønstre og din måde at være sammen med andre på. På den måde kan du udvikle mere hensigtsmæssige måder at handle på i dit liv. I terapien taler vi om dine tanker, dine følelser og dine handlinger og gennem vores spørgsmål får du mulighed for at udforske dine udfordringer fra nye vinkler. Terapiforløbet kan være af kortere eller længere varighed og kan være individuelt, med din partner eller din familie.

Hos MindMinders tilbyder vi ligeledes COACHING. Her arbejder vi med dine konkrete mål og med hvordan du kan lykkes med at opnå dem.

SUPERVISION tilbydes i relation til konkrete sagsforløb, faglige problemstillinger samt personfaglige udfordringer indenfor det kliniske, det pædagogisk-psykologiske område, undervisnings- og konsulentområdet og det sociale område. Vi forestår både individuel- og gruppesupervision.