29. november 2020

Medarbejdere Middelfart

Cecilie Maschke Eriksen, Aut. Psykolog og daglig leder i Middelfart

psykolog

Cecilie er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2014 og autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Hun har erfaring med terapeutisk arbejde med både unge og voksne, samt med supervision af og sparring med psykologer og andre faggrupper. Derudover har Cecilie erfaring med undervisning og gruppeterapeutisk arbejde. Derudover er hun tilknyttet Familieretshuset og Familieretten med virke som børnesagkyndig psykolog.

Cecilie er optaget af, hvordan vi kropsligt og tankemæssigt påvirkes af ydre og indre faktorer, og med sin baggrund som yogainstruktør, anvender hun viden fra yogaens filosofi og mindfulness til afdække og afhjælpe udfordringer, som kan hæmme vores virke i dagligdagen. I sit arbejde læner Cecilie sig op af den narrative terapi, samt systemiske og anerkendende tilgange, og det at flytte ”problemerne” ud af mennesket. Hun oplever det som hjælpsomt at skille problemet fra personen, og derigennem arbejde med det som noget uden for sig selv. Noget, som ikke er ”vores” eget, men noget, som vi møder. Cecilie ser det som essentielt at skabe en tryg og tillidsfuld relation i mødet med andre, så det bliver muligt at være fælles om, at løfte de oplevede byrder ud, hvor I kan tale om dem, se og føle på dem, og placere dem, hvor de hører hjemme.

 

 

Morten Koldby Svendsen, Aut. Psykolog i Middelfart

Paris School of Economics - Politiske skel og sociale uligheder: En undersøgelse af 50 demokratier (1948-2020)Morten er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet i Odense i 2017 og har arbejdet i både almen- og retspsykiatrien. Han har erfaring med diagnostisk og terapeutisk arbejde med mennesker på tværs af forskellige psykiske lidelser. Primært har Morten arbejdet med vanskeligheder ved håndtering af følelser, relationer til andre mennesker og pinefulde psykotiske oplevelser.

Morten er optaget af den måde, vi ser os selv på i forhold til vores egen livshistorik, til andre i vores omgangskreds og til det samfund, vi lever i. Ofte kan den måde vi taler til os selv på danne et uhensigtsmæssigt og fastlåst mønster, der gør, at vi tænker og handler på en måde, som faktisk ikke gør os lykkelige – uden vi lægger mærke til det. Det er svært at ændre på noget, man ikke er bevidst om, og Morten vil derfor hjælpe dig med at “zoome ud” og bevidstgøre de strategier, du bruger i interaktionen med din omverden, så du kan evaluere på, om du ønsker at ændre dem. 

I mødet med Morten vil du opleve en terapeut, der hjælper dig med at strukturere og forstå den problematik, du henvender dig med. Det tager ofte tid at skabe større ændringer i vores hverdag og den måde, vi interagerer med verden på. Det er derfor vigtigt for Morten, at I sammen finder frem til kernen i din problematik, så du kan begynde at arbejde med det, som udfordrer eller begrænser dig. I terapien værdsætter Morten tryghed, ærlighed og gennemsigtighed, og han deler åbent sine tanker, så du får ærlig feedback, som du kan tage handling på. Det er centralt i Mortens terapeutiske stil, at der ikke bliver “gået uden om den varme grød”, men at I kan tale åbent om og konfrontere dine problematikker – også når noget er vanskeligt at tale om. Det betyder ikke, at der ikke er plads til at være usikker og sårbar, for terapiens vigtigste element er, at vi føler os trygge ved at tale om tingene, og at vi tør dykke nysgerrigt og uvidende ned i dét, der piner os.