29. november 2020

Medarbejdere Middelfart

Cecilie Maschke Eriksen, Aut. Psykolog og daglig leder i Middelfart

psykolog

Cecilie er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2014 og autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Hun har tidligere arbejdet i Odense Kommune, hvor hun har erfaring med terapeutisk arbejde med både unge og voksne, samt med supervision af og sparring med andre faggrupper. Derudover har Cecilie været ansat på Handelsgymnasiet Vestfyn, hvor hun bl.a. også har erfaring med undervisning og gruppeterapeutisk arbejde. Slutteligt er hun uddannet yogainstruktør, hvilket hun bruger i sit arbejde med psykologien. 

I sit arbejde er Cecilie optaget af den narrative terapi, samt systemiske og anerkendende tilgange, og det at flytte ”problemerne” ud af mennesket. Hun oplever det som hjælpsomt at skille problemet fra personen, og derigennem arbejde med det som noget uden for sig selv. Noget, som ikke er ”vores” eget, men noget, som vi møder. Hun er af den opfattelse, at alle mennesker kan støde på udfordringer på deres vej igennem livet, som man kan have behov for støtte til at komme igennem. 

”De fortællinger, vi har om os selv og vores liv, kan være så fastlåste, at det kan være svært at se, at vores liv rummer mange andre fortællinger”. Cecilie ser det som essentielt at skabe en tryg og tillidsfuld relation i mødet med andre, så det bliver muligt at være fælles om, at løfte de oplevede byrder ud, hvor I kan tale om dem, se og føle på dem, og placerer dem, hvor de hører hjemme. Hun mener, at det derved bliver muligt at opdage de mange andre fortællinger, som kan være med til at skabe bedre psykisk sundhed og overskud.

Kristine Mikkelsen, Aut. Psykolog i Middelfart

Når du møder Kristine hos MindMinders, så møder du en psykolog, der er klar til at lytte til dig og din historie – men som også vil stille dig spørgsmål og guide dig på vej. Kristine arbejder ud fra den overbevisning, at alle mennesker har ressourcer, og at det er vigtigt at finde frem til og blive bevidst om disse ressourcer, når der skal skabes udvikling eller forandring. Kristine arbejder også ud fra en tanke om, at alle mennesker er indlejret i en del af et større systemkompleks, og at dette medfører forskellige vilkår og livsbetingelser for mennesker. “Men sammen finder vi en vej – sammen finder vi den vej, som du vælger, som den rigtige for dig”, siger Kristine.

Kristine arbejder primært med unge/voksne som målgruppe både individuelt og i grupper. Hun er optaget af menneskers historier og af de traumer, der indimellem knytter sig til disse historier. “Traumerne bor i kroppen, og det er vigtigt at forstå sammenhængen mellem krop og psyke, når man fx. mærker stress, angst og dissociation.”, siger Kristine. Hun er også interesseret i personlighedens udvikling mere generelt, og hvorledes mennesket kan leve i den moderne verden med omsorg både for sig selv og sin omverden. 

Kristine har særlige kompetencer inden for terapi i forhold til udvikling af personligheden, stress, sorg og depression. Endvidere har hun stor erfaring med psykiatriske diagnoser og med forståelsen af disse samt med at “reformulere” det, der er vanskeligt til mere almindelige og håndgribelige termer. 

Kristine blev uddannet som psykolog fra Aarhus Universitet i 2005. Hun er autoriseret af Psykolognævnet og er medlem af Dansk Psykologforening. Kristine har sin hovedbeskæftigelse i voksenpsykiatrien i Region Syddanmark, hvor hun er under efteruddannelse som specialpsykolog i psykiatri. Hun er ansat på deltid i MindMinders. Kristine har tidligere arbejdet i PPR og Børne-og Ungdomspsykiatrien med børn og familier, og i en periode har hun arbejdet mere specifikt med unge med psykotiske symptomer, og i en periode med misbrugsbehandling hos voksne i et åbent statsfængsel. Hun har en bred erfaring med både psykologisk udredning og individuel samt gruppeterapi. Kristine har i de senere år været særlig optaget af etik, og hun har derfor været medlem af Klinisk Etisk Komite i Region Syddanmark i 4 år. Kristine arbejder primært ud fra en schematerapeutisk/dynamisk/narrativ/traumefokuseret ramme. Endvidere arbejder Kristine med både mindfulness og compassionfokuserede elementer.


Morten Koldby Svendsen, Psykolog i Middelfart

Paris School of Economics - Politiske skel og sociale uligheder: En undersøgelse af 50 demokratier (1948-2020)Morten er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet i Odense i 2017 og har arbejdet i både almen- og retspsykiatrien. Han har erfaring med diagnostisk og terapeutisk arbejde med mennesker på tværs af forskellige psykiske lidelser. Primært har Morten arbejdet med vanskeligheder ved håndtering af følelser, relationer til andre mennesker og pinefulde psykotiske oplevelser.

Morten er optaget af den måde, vi ser os selv på i forhold til vores egen livshistorik, til andre i vores omgangskreds og til det samfund, vi lever i. Ofte kan den måde vi taler til os selv på danne et uhensigtsmæssigt og fastlåst mønster, der gør, at vi tænker og handler på en måde, som faktisk ikke gør os lykkelige – uden vi lægger mærke til det. Det er svært at ændre på noget, man ikke er bevidst om, og Morten vil derfor hjælpe dig med at “zoome ud” og bevidstgøre de strategier, du bruger i interaktionen med din omverden, så du kan evaluere på, om du ønsker at ændre dem. 

I mødet med Morten vil du opleve en terapeut, der hjælper dig med at strukturere og forstå den problematik, du henvender dig med. Det tager ofte tid at skabe større ændringer i vores hverdag og den måde, vi interagerer med verden på. Det er derfor vigtigt for Morten, at I sammen finder frem til kernen i din problematik, så du kan begynde at arbejde med det, som udfordrer eller begrænser dig. I terapien værdsætter Morten tryghed, ærlighed og gennemsigtighed, og han deler åbent sine tanker, så du får ærlig feedback, som du kan tage handling på. Det er centralt i Mortens terapeutiske stil, at der ikke bliver “gået uden om den varme grød”, men at I kan tale åbent om og konfrontere dine problematikker – også når noget er vanskeligt at tale om. Det betyder ikke, at der ikke er plads til at være usikker og sårbar, for terapiens vigtigste element er, at vi føler os trygge ved at tale om tingene, og at vi tør dykke nysgerrigt og uvidende ned i dét, der piner os.