20. juni 2016

Få en hurtig tid


MindMinders kan aktuelt tilbyde samtaletider med kort ventetid i Middelfart. 

2 – 4 ugers ventetid i Esbjerg og 2-3 ugers ventetid i Aabenraa.


Aabenraa

Kristina Kristiansen   –   93 84 98 58   –   kristina@mindminders.dk     

Maria Houlind   –   93 84 99 58   –   maria@mindminders.dk 


Esbjerg

Maria Houlind   –   93 84 99 58   –   maria@mindminders.dk 

Jens Bollerup   –   21 42 50 11   –   jens@mindminders.dk


Middelfart

Cecilie Maschke Eriksen   –   93 84 08 58   –   cecilie@mindminders.dk

Morten Koldby Svendsen   –   93 84 88 59   –   morten@mindminders.dk