1. maj 2020

Medarbejdere Aabenraa

Psykolog i Aabenraa

psykolog aabenraa esbjerg

Kristina blev psykolog i 2006, er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Hun er inspireret af eksistentielle og dynamisk terapeutiske tilgange og har særligt trukket på den mentaliseringsbaserede terapis grundlag i det terapeutiske arbejde. Hun har arbejdet ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Ungdomspsykiatrien og i kommunalt regi, inden hun indgik partnerskab med Maria om stiftelsen af MindMinders. Hun har især efteruddannet sig indenfor børne- og familieområdet og har gennem sine år som offentligt ansat hjulpet mange børn, unge og familier på vej. 

“I det terapeutiske arbejde har det altid ligget mig meget på sinde at etablere trygge rammer og at afstemme forventninger og målsætninger med den, jeg sidder overfor” forklarer Kristina og fortsætter: “Det handler for mig om, med indlevelse og nærvær at værne om relationen, så den fungerer som en tryg base for en ofte meget krævende arbejds- og udviklingsproces hen imod større handlekraft og psykisk velvære”. Med sit faglige skarpsyn og sine gode formidlingsevner er det muligt for Kristina at være budbringer af ofte svært erkendelige pointer på en omsorgsfuld måde.

Kristina er meget optaget af, hvordan travlhed og stress påvirker os i vores daglige livsførsel. Med tre børn, arbejde, hus osv. kender hun selv alt til, hvordan travlheden sniger sig ind og hindrer autenticitet og nærvær i dagligdagen: “Vi fører alle en travl tilværelse med en krævende dagligdag. Vi møder mere eller mindre konstant krav og forventninger fra alle sider, og de fleste af os, er faktisk ikke ret gode til at stoppe op og være til stede i nuet. Tværtimod ser vi en tendens til, at vi gradvist løber stærkere og stærkere og ikke har os selv med i det vi laver” fortæller Kristina. “Ingen af os kan holde til dette i alt for lang tid ad gangen, så bliver vi syge. Jeg kan hjælpe med at slå bremsen i, få prioriteret i de mange krav vi møder, og derved mindske stress og forøge nærvær og psykisk velvære”.

Anne-Sofie  –  p.t. på barselsorlov

Psykolog i Aabenraa

psykolog aabenraa esbjerg

Anne-Sofie er uddannet psykolog i 2018 og har erfaring fra arbejdet med unge og børn fra ved kommunen inden hun kom til MindMinders. Hun er dertil autoriseret ved Psykolognævnet.

I sit arbejde er hun inspireret af den psykodynamiske tilgang og vores balancering imellem omverdenens og egne krav på den ene side og vores behov og oplevede ressourcer på den anden side. Anne-Sofie er også optaget af den eksistentialistiske psykologi og dens betragtning om at ondt i livet er noget, der kan præge os alle sammen og noget vi derfor kan være fælles om.

Anne-Sofie er af den holdning, at et problem kun er et problem fordi der er noget, som er vigtigt.  Hun ser terapien som et øverum, hvor hun vægter at skabe tryghed og ro så det, der er vigtigt for den enkelte bliver tydeligt. Hun mener, at hendes fornemste opgave er at støtte en indsigt og udvikling, så der kan tages skridt hen imod at indrette livet i overensstemmelse med egne værdier.

Når du taler med Anne-Sofie, vil du opleve, at hun spørger ind til, om I er på rette vej og hun giver dig valgmuligheder i terapien for at sikre, at samtalen giver mening for dig. Ved hjælp af humor og visuelle virkemidler hjælper hun dig til nye indsigter og får dig i arbejdstøjet på en nænsom måde. Du vil opleve at hun er med dig hele vejen for at støtte og sætte spot på de ressourcer, der allerede er – og det der kan gøres mere af!