1. maj 2020

Medarbejdere Aabenraa

psykolog aabenraa esbjerg

Jeg har i en del år med stor glæde beskæftiget mig med udredning, støtte og behandling til børn, unge og familier i både Kommunen og Psykiatrien. I 2016 skabte jeg sammen med Maria MindMinders. Siden har det især været behandling af unge og voksne, som jeg har haft mit fokus på i MindMinders regi. 

 

Jeg er oprindeligt uddannet psykolog fra Ålborg og Århus Universitet i 2016. I 2011 blev jeg autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Løbende har jeg efteruddannet mig indenfor bl.a. den mentaliseringsbaserede terapi (MBT) samt mere dynamiske og eksistentielt orienterede tilgange. I efteråret 2023 kaster jeg mig over efteruddannelse i skriveterapien som metode. I forvejen bruger jeg allerede metoden i mange forløb med god effekt, så jeg glæder mig til at blive endnu skarpere på dette.

 

Et andet felt, som jeg beskæftiger mig en del med, er omsorgstræthed. For rigtig mange faggrupper i vores velfærdssamfund er det yderst relevant at forholde sig både til risikoen for at blive ramt af omsorgstræthed, samt til hvordan det på den ene side forebygges og på den anden side håndteres, hvis først det har indfundet sig. Jeg laver løbende oplæg, temadage og workshops om emnet. 

 

I det hele taget er jeg meget optaget af, hvordan vi ruster os bedst muligt til livet på godt og ondt. Vores sind har mange kringelkroge, og det hænder, at vi spænder ben for os selv ved at holde fast i at gøre tingene, som vi plejer. Men ‘plejer’ er ikke nødvendigvis bedst. Nogen gange kræver situationen af os, at vi lærer noget nyt, og gør op med de mønstre og strategier, som vi plejer at ty til. 

 

Jeg kan lide at lytte. Alle har i mine øjne en værdifuld historie at berette. For mig er det vigtigt at forstå, hvad det er, du har gennemlevet, hvordan det har været oplevet, sanset, følt og forstået. Og hvor det stiller dig her og nu, for det er det udgangspunkt, vi har at arbejde videre ud fra sammen. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for sammen med dig, at opbygge en tryg og omsorgsfuld relation og skabe et rum kendetegnet ved ro, nærvær og plads til sårbarhed og svære følelser, lige så vel som også humor, smil og lethed bør have en plads i samme terapirum. Målet er lindring, bedring og for mange også opnåelse af ny erkendelse – vi taler om det og lægger en plan og afstemmer forventningerne til målet. 

 

Andre siger om Kristina:

 

“Jeg har haft Kristina som terapeut igennem et forløb, hvor jeg var meget angst og nervøs. Hun hjalp mig med gode strategier til at afhjælpe angsten, og jeg har idag en meget bedre forståelse for, hvad angst er, og hvordan jeg kan håndtere den.” – Mette

 

“Jeg kan anbefale Kristina som terapeut. Hun er rolig og lyttende, og jeg følte virkelig, at hun tog mig alvorlig. Det er rart, når man tvivler på, om ens problem er et “rigtigt” problem, eller når man synes, at man burde kunne håndtere det selv. Jeg gik derfra med en god følelse i kroppen og fik det også meget bedre i løbet af forløbet.” – Anne Marie

 

 

Maria Houlind, Spec. og Aut. Psykolog i Aabenraa og Middelfart

Maria psykolog aabenraa


Efter 15 års erfaring med psykologfagligt arbejde på hhv. det kommunale, det regionale og det statslige område, etablerede jeg i foråret 2016 MindMinders sammen med Kristina. 

Interesseområder

Min specialist godkendelse og mange års erfaring indenfor ungeområdet betyder, at jeg dagligt byder teenagere og forældre til teenagere indenfor. Fælles for dem er, at de kæmper med de udfordringer, der er forbundet med ungdomsårene. Hertil ser jeg en del unge og voksne med symptomer på, at de har været eller er udsat for en belastning.

Parallelt med mit arbejde i det offentlige har jeg som uddannet krisepsykolog været tilknyttet et korps af krisepsykologer. Min erfaring og viden på området bruger jeg i dag, når jeg kaldes ud som krisepsykolog ved voldsomme hændelser. Det kan fx være i forbindelse med trafikuheld, overfald, arbejdsulykker o.lign.

Supervision er essentielt i arbejdet med mennesker. Både for at sikre den kontinuerlige fagpersonlige udvikling, men også for at sikre, at man gør et etisk forsvarligt arbejde. Jeg har selv modtaget mange timers supervision hen over årene og er aktuelt i et mentaliseringsbaseret supervisionsforløb. Hos MindMinders tilbyder jeg supervision til psykologer under autorisationsudd. og specialistudd. Hertil superviserer jeg andre faggrupper bl.a. på hospitalsafdelinger og behandlingsteder. Jeg er godkendt supervisor i psykoterapi med børn og unge.

Jeg oplever også stigende efterspørgsel på supervision fra mellem- og topledere. Forandringer i en organisation sker via mikrohandlinger og medarbejdere der bliver mødt med følgeskab, viden og compassion klarer bedst dette arbejde med mikrohandlinger. Supervision er uden tvivl det mest effektive udviklingsværktøj der findes, når det kommer til at supportere dette arbejde, idet supervision netop har til formål at tilvejebringe disse fordrende ingredienser.

Organisationsområdet har lige siden studietiden haft min interesse. Jeg interesserer mig for systemer og relationer og er nysgerrig på, hvordan man skaber et udviklende og tillidsfuldt samarbejde, således en organisation kan fungere optimalt. Jeg stiller ofte mig selv følgende spørgsmål…Hvordan kan man i organisationer, hvor man arbejder med mennesker, modvirke omsorgstræthed?…..Hvordan kan kravet om tilpasning grundet ændringer i markedet integreres og hvordan kan man skabe udvikling frem for afvikling?….hvordan kan man som (ejer)leder tage hånd om sin egen bærerdygtighed?…..og hvordan kan man balancere de forskellige pres, så man kan finde tilfredshed i sit arbejdsliv? Jeg coacher efterhånden en del erhvervsledere, som er optaget af nogle af disse spørgsmål og andre. Hertil holder jeg oplæg i virksomheder om fx forebyggelse af stress og omsorgstræthed. Endvidere har jeg ved flere lejligheder været hyret ind som hjælp til håndtering af fyringsrunder i større virksomheder. 

 
Uddannelser

Jeg blev psykolog i 2001 med en kandidatgrad fra Århus Universitet i krisepsykologi og en britisk bachelor i organisationspsykologi og klininsk psykologi. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet og godkendt specialist i psykoterapi med børn og unge samt klinisk psykologi.

Jeg har efteruddannelser i kognitivterapi, mentaliseringsbaseret terapi, supervisionsmetode og så er jeg certificeret gruppepsykoterapeut ved Institut for gruppeanalyse.

Jeg har hertil gennemført en supervisorudd. godkendt af Dansk Psykologforening, modtaget supervision på min supervision og afventer min supervisorgodkendelse dette forår. 

 
Mit kliniske arbejde

Jeg trækker meget sjældent på en metode alene, men kombinerer elementer fra forskellige metodiske ståsteder i overensstemmelse med det jeg vurderer, den enkelte klient kan profittere af. Grundlæggende er jeg dynamisk inspireret, hvilket betyder, at jeg er optaget af det, der sker i mennesket og imellem mennesker. 

Jeg tænker om mennesket i et udviklingsperspektiv og er overbevist om, at vi alle gør det bedste vi kan, med det vi har med os. Jeg er hertil overbevist om, at der i vores ubevidste ligger skjulte potentialer til at kunne leve et mere helhjertet og dermed psykisk sundere liv. Jeg tilbyder mig som rejsefælle og søger at støtte dig i at finde ind til dig selv og turde stå op for det menneske du er. Processen er hård, da kontrollen via det gammelkendte lige så stille må slippes – men den er også super tilfredsstillende og meget udviklende, når skjulte potentialer gradvist kommer i spil og skaber den ønskede forandring.

Jeg bestræber mig på at være tydelig. Andre beskriver mig som ‘direkte på en omsorgsfuld og engageret måde’. Jeg bestræber mig også på at være i øjenhøjde, og jeg er ikke bange for at være åben om mig selv, hvilket jeg har ladet mig fortælle hjælper til oplevelsen af, at du ikke er alene om at have det, som du har det. Jeg bruger gerne humoren, kreative indslag og indsigtsfulde analogier til at skabe en lethed og ligefremhed, som forhåbentlig kan være hjælpsom i den svære proces.

Målet for mit arbejde er altid at finde vej til et mere bæredygtigt samspil hvad enten det drejer sig om dit forhold til dig selv, din partner/familie, dine venner, dine kolleger, din arbejdsgiver/dine medarbejdere eller andre.

 

Jens Bollerup, Cert. Coach og Ledelsesrådgiver i Aabenraa og Middelfart

Jens Bollerup

Jens tilbyder bl.a. ledercoaching med en økonomisk og erhvervsmæssig tilgang. Men det kan også være på det mere personlige plan. Er du fx. ejerleder, direktør, mellemleder eller bestyrelsesformand, og ønsker du at styrke dine personlige kompetencer til at håndtere udfordringerne for virksomhedens udvikling, bidrager Jens med kompetent sparring og coaching. Jens trækker på sin professionelle erfaring og ledelsesmæssige indsigt.

Jens er certificeret coach og tidligere uddannet cand. merc. (styring og ledelse) i 1997 samt HD (både afsætning og regnskab/IT) i 1995/97, men har nok så vigtigt 30+ års erfaring med ledelse fra start-ups til globale koncerner. En personlig tilfredsstillelse for Jens er, at han på en gang har faciliteret økonomisk fremgang for aktionærerne i de virksomheder, som han har været leder og medejer i, samtidigt med fokus på merværdi for interessenterne, imens medarbejderne og organisationerne har udviklet sig. Så han i dag har livslange venskaber med tidligere kolleger. Jens kan agere coach på såvel det personlige plan for dig, som i lederrollen eller for styrkelse af teamkulturen.

Jens har med sin personlige livs- og erhvervserfaring fokus på samspillet mellem fritid og arbejde. Samt behovet for, at organisationen opnår de økonomiske målsætninger. Bevidstheden om “prisen for den sidst tjente krone” med betydningen af økonomisk optimering for værdiskabelsen og konkurrenceevnen er ofte et ledelsestema. Men også udfordringerne ved at skabe en attraktiv arbejdsplads samtidigt med, at kunder, leverandører, samarbejdspartnere og ejerkredsens interesser tilgodeses. Det vigtige er ikke størrelsen af virksomheden eller den internationale scene, men evnen til at skabe resultater samt udvikle virksomhedskulturen og derved drive forandringer, så strategien udleves og målene indfries.