1. maj 2020

Medarbejdere Aabenraa

psykolog aabenraa esbjerg

Kristina blev psykolog i 2006, og er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Hun har arbejdet ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i Ungdomspsykiatrien og i kommunalt regi, inden hun indgik partnerskab med Maria om stiftelsen af MindMinders. Kristina har stor erfaring med samtaleterapi

Hun har især efteruddannet sig indenfor børne- og familieområdet og har gennem sine år som offentligt ansat hjulpet mange børn, unge og familier på vej. 

Hun er inspireret af eksistentielle og dynamisk terapeutiske tilgange og har særligt trukket på den mentaliseringsbaserede terapis grundlag i det terapeutiske arbejde.

“I det terapeutiske arbejde har det altid ligget mig meget på sinde at etablere trygge rammer og at afstemme forventninger og målsætninger med den, jeg sidder overfor” forklarer Kristina og fortsætter: “Det handler for mig om, med indlevelse og nærvær at værne om relationen, så den fungerer som en tryg base for en ofte meget krævende arbejds- og udviklingsproces hen imod større handlekraft og psykisk velvære”. Med sit faglige skarpsyn og sine gode formidlingsevner er det muligt for Kristina at være budbringer af ofte svært erkendelige pointer på en omsorgsfuld måde.

Kristina er meget optaget af, hvordan travlhed og stress påvirker os i vores daglige livsførsel. Med tre børn, arbejde, hus osv. kender hun selv alt til, hvordan travlheden sniger sig ind og hindrer autenticitet og nærvær i dagligdagen: “Vi fører alle en travl tilværelse med en krævende dagligdag. Vi møder mere eller mindre konstant krav og forventninger fra alle sider, og de fleste af os, er faktisk ikke ret gode til at stoppe op og være til stede i nuet. Tværtimod ser vi en tendens til, at vi gradvist løber stærkere og stærkere og ikke har os selv med i det vi laver” fortæller Kristina. “Ingen af os kan holde til dette i alt for lang tid ad gangen, så bliver vi syge. Jeg kan hjælpe med at slå bremsen i, få prioriteret i de mange krav vi møder, og derved mindske stress og forøge nærvær og psykisk velvære”.

 

 

Maria Houlind, Spec. og Aut. Psykolog i Aabenraa og Middelfart

Maria psykolog aabenraa


Efter 15 års erfaring med psykologfagligt arbejde på hhv. det kommunale, det regionale og det statslige område, etablerede jeg i foråret 2016 MindMinders sammen med Kristina. 

Interesseområder

Min specialist godkendelse og mange års erfaring indenfor ungeområdet betyder, at jeg dagligt byder teenagere og forældre til teenagere indenfor. Fælles for dem er, at de kæmper med de udfordringer, der er forbundet med ungdomsårene. Hertil ser jeg en del unge og voksne med symptomer på, at de har været eller er udsat for en belastning.

Parallelt med mit arbejde i det offentlige har jeg som uddannet krisepsykolog været tilknyttet et korps af krisepsykologer. Min erfaring og viden på området bruger jeg i dag, når jeg kaldes ud som krisepsykolog ved voldsomme hændelser. Det kan fx være i forbindelse med trafikuheld, overfald, arbejdsulykker o.lign.

Supervision er essentielt i arbejdet med mennesker. Både for at sikre den kontinuerlige fagpersonlige udvikling, men også for at sikre, at man gør et etisk forsvarligt arbejde. Jeg har selv modtaget mange timers supervision hen over årene og er aktuelt i et mentaliseringsbaseret supervisionsforløb. Hos MindMinders tilbyder jeg supervision til psykologer under autorisationsudd. og specialistudd. Hertil superviserer jeg andre faggrupper bl.a. på hospitalsafdelinger og behandlingsteder. Jeg er godkendt supervisor i psykoterapi med børn og unge.

Jeg oplever også stigende efterspørgsel på supervision fra mellem- og topledere. Forandringer i en organisation sker via mikrohandlinger og medarbejdere der bliver mødt med følgeskab, viden og compassion klarer bedst dette arbejde med mikrohandlinger. Supervision er uden tvivl det mest effektive udviklingsværktøj der findes, når det kommer til at supportere dette arbejde, idet supervision netop har til formål at tilvejebringe disse fordrende ingredienser.

Organisationsområdet har lige siden studietiden haft min interesse. Jeg interesserer mig for systemer og relationer og er nysgerrig på, hvordan man skaber et udviklende og tillidsfuldt samarbejde, således en organisation kan fungere optimalt. Jeg stiller ofte mig selv følgende spørgsmål…Hvordan kan man i organisationer, hvor man arbejder med mennesker, modvirke omsorgstræthed?…..Hvordan kan kravet om tilpasning grundet ændringer i markedet integreres og hvordan kan man skabe udvikling frem for afvikling?….hvordan kan man som (ejer)leder tage hånd om sin egen bærerdygtighed?…..og hvordan kan man balancere de forskellige pres, så man kan finde tilfredshed i sit arbejdsliv? Jeg coacher efterhånden en del erhvervsledere, som er optaget af nogle af disse spørgsmål og andre. Hertil holder jeg oplæg i virksomheder om fx forebyggelse af stress og omsorgstræthed. Endvidere har jeg ved flere lejligheder været hyret ind som hjælp til håndtering af fyringsrunder i større virksomheder. 

 
Uddannelser

Jeg blev psykolog i 2001 med en kandidatgrad fra Århus Universitet i krisepsykologi og en britisk bachelor i organisationspsykologi og klininsk psykologi. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet og godkendt specialist i psykoterapi med børn og unge samt klinisk psykologi.

Jeg har efteruddannelser i kognitivterapi, mentaliseringsbaseret terapi, supervisionsmetode og så er jeg certificeret gruppepsykoterapeut ved Institut for gruppeanalyse.

Jeg har hertil gennemført en supervisorudd. godkendt af Dansk Psykologforening, modtaget supervision på min supervision og afventer min supervisorgodkendelse dette forår. 

 
Mit kliniske arbejde

Jeg trækker meget sjældent på en metode alene, men kombinerer elementer fra forskellige metodiske ståsteder i overensstemmelse med det jeg vurderer, den enkelte klient kan profittere af. Grundlæggende er jeg dynamisk inspireret, hvilket betyder, at jeg er optaget af det, der sker i mennesket og imellem mennesker. 

Jeg tænker om mennesket i et udviklingsperspektiv og er overbevist om, at vi alle gør det bedste vi kan, med det vi har med os. Jeg er hertil overbevist om, at der i vores ubevidste ligger skjulte potentialer til at kunne leve et mere helhjertet og dermed psykisk sundere liv. Jeg tilbyder mig som rejsefælle og søger at støtte dig i at finde ind til dig selv og turde stå op for det menneske du er. Processen er hård, da kontrollen via det gammelkendte lige så stille må slippes – men den er også super tilfredsstillende og meget udviklende, når skjulte potentialer gradvist kommer i spil og skaber den ønskede forandring.

Jeg bestræber mig på at være tydelig. Andre beskriver mig som ‘direkte på en omsorgsfuld og engageret måde’. Jeg bestræber mig også på at være i øjenhøjde, og jeg er ikke bange for at være åben om mig selv, hvilket jeg har ladet mig fortælle hjælper til oplevelsen af, at du ikke er alene om at have det, som du har det. Jeg bruger gerne humoren, kreative indslag og indsigtsfulde analogier til at skabe en lethed og ligefremhed, som forhåbentlig kan være hjælpsom i den svære proces.

Målet for mit arbejde er altid at finde vej til et mere bæredygtigt samspil hvad enten det drejer sig om dit forhold til dig selv, din partner/familie, dine venner, dine kolleger, din arbejdsgiver/dine medarbejdere eller andre.

 

Jens Bollerup, Cert. Coach og Ledelsesrådgiver i Aabenraa og Middelfart

Jens Bollerup

Jens tilbyder bl.a. ledercoaching med en økonomisk og erhvervsmæssig tilgang. Men det kan også være på det mere personlige plan. Er du fx. ejerleder, direktør, mellemleder eller bestyrelsesformand, og ønsker du at styrke dine personlige kompetencer til at håndtere udfordringerne for virksomhedens udvikling, bidrager Jens med kompetent sparring og coaching. Jens trækker på sin professionelle erfaring og ledelsesmæssige indsigt.

Jens er certificeret coach og tidligere uddannet cand. merc. (styring og ledelse) i 1997 samt HD (både afsætning og regnskab/IT) i 1995/97, men har nok så vigtigt 30+ års erfaring med ledelse fra start-ups til globale koncerner. En personlig tilfredsstillelse for Jens er, at han på en gang har faciliteret økonomisk fremgang for aktionærerne i de virksomheder, som han har været leder og medejer i, samtidigt med fokus på merværdi for interessenterne, imens medarbejderne og organisationerne har udviklet sig. Så han i dag har livslange venskaber med tidligere kolleger. Jens kan agere coach på såvel det personlige plan for dig, som i lederrollen eller for styrkelse af teamkulturen.

Jens har med sin personlige livs- og erhvervserfaring fokus på samspillet mellem fritid og arbejde. Samt behovet for, at organisationen opnår de økonomiske målsætninger. Bevidstheden om “prisen for den sidst tjente krone” med betydningen af økonomisk optimering for værdiskabelsen og konkurrenceevnen er ofte et ledelsestema. Men også udfordringerne ved at skabe en attraktiv arbejdsplads samtidigt med, at kunder, leverandører, samarbejdspartnere og ejerkredsens interesser tilgodeses. Det vigtige er ikke størrelsen af virksomheden eller den internationale scene, men evnen til at skabe resultater samt udvikle virksomhedskulturen og derved drive forandringer, så strategien udleves og målene indfries.