20. november 2020

Erhverv og organisationer

Arbejds- og organisationspsykologi (A & O) er bistand til virksomheder og offentlige organisationer. Det kan være for såvel ledere som medarbejdere.

Ydelserne tilbydes landsdækkende på tværs af vores afdelinger. Vi arbejder for nogle af landets største koncerner som fx Vestas, Danfoss og Dansk Supermarked. Men også for ejerledede og familiedrevne virksomheder, samt det offentlige. Kendetegnende er ønsket om at skabe et godt arbejdsmiljø, i en tid hvor omgivelser og markedsforhold kan skabe stadigt større udfordringer.

Bistanden kan være for organisationens udvikling eller håndtering af kriser, men det kan også være for, at deltage og vejlede den enkelte leder eller medarbejder i de arbejdsmæssige udfordringer. Forløbene kan være en hjælp til direktører og bestyrelsesmedlemmer, men også ejerledere og deres familier. Lige så vel som det kan være for medarbejderne. Det kan også være forløb med fokus på samspillet i rollen som fx. medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem eller i rollen som tillids- eller sikkerhedsrepræsentant m.fl.

Temaerne kan bl.a. være ledersparring, styrkelse af samarbejdet, forebyggelse af stress og søvnbesvær, at modvirke omsorgstræthed osv. Det kan også være håndteringen af hjemmearbejde, eller det at arbejde på tværs af tidszoner m.v.

For ledere og ejerledere er det særligt for psykologerne og rådgiverne hos MindMinders, at vi også selv har såvel ledelseserfaring, som erfaring med virksomhedsdrift. Det giver os en indsigt i lederens udfordringer, der kan være gavnlig i samarbejdet.

Nedenfor kan du møde teamet, og i et par videoklip se hvad vi arbejder med hos MindMinders Erhverv.

Team Erhverv

Anja Schmidt, Aut. Erhvervspsykolog

Anja blev psykolog i 2011 med en kandidatgrad i arbejds- og organisationspsykologi, med fokus på innovationsledelse. Og er siden autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Anja har arbejdet i regional og kommunal sammenhæng med fokus på teamledelse, kompetenceudvikling, implementering og ledelsessparring. Senest har hun været leder for en kommunal myndigheds- og udførerafdeling, inden hun blev leder i MindMinders Erhverv og daglig leder af afdelingen i Horsens.

Anja har i flere år arbejdet målrettet med bidrag til hvad god ledelsesudvikling kan være. Hun har en efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi, er mindfulness certificeret, har en traumeterapeutisk efteruddannelse målrettet til anvendelse ved personaler i udsatte erhverv. Ud over terapeutiske forløb og coaching i klinikken til ledere og medarbejdere tilbyder Anja også erhvervsrettede løsninger, herunder undervisning, supervision og ledelsessparring.

Uanset om Anja arbejder ‘en til en’, med grupper eller større systemer er hendes mantra at ‘bøvl er en del af ligningen’. Hun er optaget af, hvordan mennesker bedst muligt kan bevidstgøre sig og anvende deres kapaciteter, såvel individuelt og i relationer. Hun synes det er særligt relevant når der er udfordringer i opgaveløsningen, fordi, det er der hvor det kan være sværest at få øje på og mærke egen kapacitet, uanfægtet om det foregår på arbejdspladsen eller i den privat sfære. Hendes holdning er, at vi er hele mennesker der skal udfordres og udvikles sådan uanset hvilken arena der er udfordringer på. Anja er optaget af, at være den professionelle sparringspartner heri.

Du vil kende Anja som erhvervspsykolog med en nærværende profil, der udviser mod, kreativitet og anstændighed i sin opgaveløsning.

Jens Bollerup, Cand. merc. og coach

Jens er uddannet cand. merc. i styring og ledelse i 1997 (HD i 1995), hvor han skrev kandidatafhandling om værdibaseret ledelse inspireret af hans forudgående 10 år hos Jyske Bank. Den værdibaserede ledelse blev siden gennemgående i hans ledelse  fra start-ups til ledelse i globale koncerner, efter et karriereskifte hvor han gennem tiden har arbejdet i bygge- og anlægsbranchen, maskinindustrien, samt den grønne energisektor med fokus på vind og internationalisering. Jens har derfor mange års bred ledererfaring suppleret med en certificeret coachuddannelse, og i tillæg til dette har han også undervisningserfaring.

Når du møder Jens kan du drage nytte af, at han på én gang har faciliteret økonomisk fremgang for aktionærerne i virksomhederne, samtidigt med fokus på merværdi for interessenterne. Alt imens medarbejderne og organisationerne har udviklet sig. De personlige relationer gør, at han i dag har livslange venskaber med tidligere kolleger og samarbejdspartnere. 

Jens anerkender behovet for, at organisationen opnår de økonomiske målsætninger. Herunder udfordringerne ved at skabe en attraktiv arbejdsplads, samtidigt med, at kunder, leverandører, samarbejdspartnere og ejerkredsens interesser tilgodeses. Det vigtige er ikke størrelsen af virksomheden eller den internationale scene, men evnen til at skabe resultater samt udvikle virksomhedskulturen langsigtet med en “vi følelse”, og derved drive forandringer. Så strategien udleves agilt, og målene indfries i en foranderlig verden. 

I sin tilgang til ledelse lægger Jens vægt på ledercoaching med en driftsøkonomisk og erhvervsmæssig tilgang. Er du ejerleder, direktør, mellemleder eller bestyrelsesformand, og ønsker du at styrke dine personlige kompetencer til at håndtere udfordringerne for virksomhedens udvikling, vil du møde Jens med sin professionelle erfaring og ledelsesmæssige indsigt, hvori han også tilgodeser samspillet mellem fritid og arbejde, for det hele menneske.

Maria Houlind, Aut. Erhvervspsykolog

Maria blev psykolog i 2001 med en kandidatgrad i krisepsykologi og en britisk bachelor i Organisational Studies. Hun er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet og godkendt specialist i både psykoterapi samt i klinisk psykologi. Hun har også flere efteruddannelser i bl.a. kognitiv terapi, mentaliseringsbaseret terapi, supervisionsmetodik og er certificeret gruppepsykoterapeut.

Hun har arbejdet som bl.a. leder i det offentlige, inden hun blev selvstændig iværksætter og virksomhedsleder, da hun sammen med Kristina stiftede MindMinders. Udover individuelle terapeutiske forløb til ledere og medarbejdere, tilbyder Maria også bredere erhvervsrettede løsninger. Det er både for offentlige organisationer og virksomheder – her i blandt nogle af Danmarks største og mest kendte – hvor opgaverne spænder fra supervision af ledere og medarbejdergrupper, deltagelse i organisatoriske forandringer og udviklingsprocesser, samt afskedigelsesforløb og krisehåndtering m.v.

I sit arbejde lægger Maria vægt på, at der i vores ubevidste ligger skjulte potentialer til at kunne leve et mere helhjertet og dermed psykisk sundere liv. Noget Maria også bringer ind i grupper og organisationer. Du er ikke i tvivl om, hvor du har Maria. Hun er direkte på en omsorgsfuld og engageret måde. Hun er i øjenhøjde med sine klienter og samarbejdspartnere, og hun er ikke bange for at være åben om sig selv og hun bruger gerne humoren, kreative indslag og indsigtsfulde analogier til at skabe en lethed og ligefremhed, som hjælper i en svær proces.