30. november 2017

Psykolog Priser

Hvad får du for pengene?

MindMinders tilbyder individuelle forløb med fokus på dine udfordringer. Da vi er et hold af erfarne kolleger med autorisationer, certificeringer og løbende efteruddannelse, har vi kompetencerne til et højt fagligt niveau i samtalerne med dig.

Det at vi er flere autotiserede psykologer samlet i psykologhuse – og ikke blot et enkelt sted – styrker den faglige udvikling mellem os, da vi har flere kolleger med forskellige interesseområder. Den viden og efteruddannelse, vi hver især opnår, deles blandt os i fællesskabet. Så er der noget særligt vanskeligt du er udfordret af, er der givetvis en kollega blandt os, der har erfaring med netop dette. Og selvom den pågældende kollega ikke har sin daglige arbejdsplads i psykologhuset nærmest dig, kan der ofte aftales forløb et andet sted eller virtuelt.

Du har altså som klient gavn af vores faglige sparring i hverdagen, men også at vi kan danne psykologteams med et særligt fokus. Der sker også en løbende efteruddannelse hos os, som vi gerne deler ud af. Og da vi hos MindMinders er flere til at dele virksomhedens omkostninger, kan alt dette tilbydes til samme pris som hos andre psykologer, psykoterapeuter og coaches. Selvfølgeligt kan der være prisforskelle på en hundredekroneseddel eller to, men er det mon afgørende for den tid og de menneskelige ressourcer du investerer i et forløb? Og ikke mindst udbyttet af det.

Nederst på siden kan du i videoen se  hvordan fagligheden og samarbejdet blandt kollegerne ligger os på sinde.

 

Terapi

Individuel samtale hos autoriseret psykolog: ca. 50 min. 1100 kr. Samtalen kan også foregå via video eller telefon.

Par eller familieterapi ca. 50 min. 1250,- kr.  /  ca. 75 min. 1700,- kr. (Første par- eller familieterapi varer 75 minutter med mindre man aftaler andet). Samtalen kan også foregå via video eller telefon.

Tillæg ved konsultation uden for åbningstid 300,- kr. (åbningstiden er hverdage 8.00 – 16.00).

Telefon- og mailkonsultation 350,- kr. pr påbegyndt kvarter.

Henvisning fra lægen kan vi desværre ikke tage imod, idet vi ikke har aftale med Danske Regioner / Den Danske Sygesikring. Det kan dog være værd at undersøge, om man i stedet er helt eller delvist dækket af sine private eller arbejdspladsens forsikringer.

Sygeforsikring Danmark yder tilskud til medlemmer. 

Bestilling eller ændring af tid koster naturligvis ikke noget.

Supervision og ledelsescoaching

Individuel supervision ca. 60 min. 1250,- kr.

Gruppesupervision 2 – 3 pers. ca. 60 min. 1650,- kr.

Gruppesupervision 4 – 8 pers. ca. 60 min. 1800,- kr.

Ved større grupper og længere forløb aftales en pris.

Transport i forbindelse med supervision takseres med 1100,- kr. i timen samt statens kilometertakst.

Undersøgelser og statusudtalelser

Efter gældende aftale med Dansk Psykologforening og KL.

Øvrige ydelser honoreres efter aftale.

Afbud

Private klienter

Betaler du selv for dit forløb gælder følgende vilkår og afbudsregler:

En session varer ca. 50 min. ved individuelle konsultationer med mindre andet er aftalt. 

Afbud bedes meddelt senest kl. 10.00 dagen før vores aftale enten pr. tlf., mail eller sms. Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves det fulde honorar.

Vilkår for forsikringsdækkede klienter

 

Prescriba

En session varer ca. 50 min. ved individuelle konsultationer.
Afbud bedes meddelt senest 24 timer før enten pr. tlf., mail eller sms. Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves i henhold til vores aftale med Prescriba et gebyr på 350,- kr., idet Prescriba og din forsikring ikke dækker afbud og udeblivelser. 

Falck Healthcare

En session varer ca. 50 min. ved individuelle konsultationer. Afbud bedes meddelt senest kl. 16.00 dagen før vores aftale enten pr. tlf., mail eller sms. Ved senere afbud eller udeblivelse dækker din forsikring gebyret, dog bortfalder din samtalegang.

PrimaCare

En session varer ca. 50 min. ved individuelle konsultationer. Afbud bedes meddelt senest kl. 10.00 dagen før vores aftale enten pr. tlf., mail eller sms. Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves et gebyr på 800,- kr., idet din forsikring ikke dækker afbud og udeblivelser.

Dansk Krisekorps

En session varer ca. 50 min. ved individuelle konsultationer. Afbud bedes meddelt senest 24 timer før vores aftale enten pr. tlf., mail eller sms. Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves et gebyr på 200,- kr. idet Dansk Krisekorps og din forsikring ikke dækker afbud og udeblivelser.

PsykologNet

En session varer ca. 50 min. ved individuelle konsultationer. Afbud bedes meddelt senest 24 timer før vores aftale enten pr. tlf., mail eller sms. Ved senere eller manglende afbud dækker din forsikring gebyret, dog bortfalder din samtalegang.

PsyCare / HR-Care

En session varer ca. 50 min. ved individuelle konsultationer. Afbud bedes meddelt direkte til PsyCare/HR-Care på tlf 70255657 eller til deres mail info@psycare.dk. Afbud via SMS er ikke gyldig. Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves et gebyr på 975,00 kr., idet din forsikring ikke dækker for sene afbud eller udeblivelser. 

Øvrige forsikringer

Klienter med øvrige forsikringsordninger er meget velkomne. Ved indledende kontakt til os bedes du orientere os om din bevilling. Medbring ved første samtale den skriftlige bevilling, du har modtaget fra din forsikring i forbindelse med din anmeldelse.