30. november 2017

Priser & afbud for Psykolog

Rettidigt afbud for alle klienter skal falde senest dagen før inden kl. 8.30 pr. mail, sms eller telefon

 

Terapi

Individuel samtale hos autoriseret psykolog: ca. 50 min. 1100 kr. Samtalen kan foregå ved fysisk fremmøde, via krypteret videoforbindelse eller telefon.

Par eller familieterapi ca. 50 min. 1250,- kr.  /  ca. 75 min. 1700,- kr. (Første par- eller familieterapi varer 75 minutter med mindre man aftaler andet). Samtalen kan foregå ved fysisk fremmøde, via krypteret videoforbindelse eller telefon.

Tillæg ved konsultation uden for åbningstid 300,- kr. (åbningstiden er hverdage 8.00 – 16.00).

Telefon- og mailkonsultation 350,- kr. pr påbegyndt kvarter.

Henvisning fra lægen kan man ikke benytte hos os, idet vi ikke har indgået aftale med Danske Regioner / Den Danske Sygesikring. Det kan dog være værd at undersøge, om du i stedet er helt eller delvist dækket af dine private eller arbejdspladsens forsikringer.

Sygeforsikring Danmark Er du medlem af Danmark og er din problemstilling dækket i forsikringsbetingelserne, bedes du orientere os ved første samtale med henblik på elektronisk indberetning. Danmark giver 300 kr. i tilskud til voksne over 25 år, og 450 kr. i tilskud til unge fra 18 til 25 år, når problemstillingen ligger indenfor disse kriterier. Ligger problemtillingen udenfor disse kriterier giver Danmark et tilskud på 300 kr. til unge fra 18 til 25 år, men intet tilskud til voksne over 25 år. 

Bestilling eller ændring af tid koster naturligvis ikke noget.

Supervision og ledelsescoaching

Individuel supervision ca. 60 min. 1250,- kr.

Gruppesupervision 2 – 3 pers. ca. 60 min. 1650,- kr.

Gruppesupervision 4 – 8 pers. ca. 60 min. 1850,- kr.

Ved større grupper og længere forløb aftales en pris.

Transport i forbindelse med supervision takseres med 1100,- kr. i timen samt statens kilometertakst.

Undersøgelser og statusudtalelser

Efter gældende aftale med Dansk Psykologforening og KL.

Øvrige ydelser honoreres efter aftale.

Afbud

Private klienter

Betaler du selv for dit forløb gælder følgende afbudsregler: 

Afbud skal meddeles senest kl. 8.30 dagen før vores aftale, enten pr. tlf., mail eller sms. Ved senere afbud eller udeblivelse uanset årsag opkræves det fulde honorar.

COVID19: Er du syg eller har du symptomer forenelige med COVID19, bedes du melde dette til din behandler, og samtalen vil i stedet kunne gennemføres via video eller telefon. Er du for syg til at gennemføre samtalen, meld da afbud i henhold til ovenstående afbudspolitik. Ved Corona-relaterede afbud, der falder efter vores deadline, vil der fortsat blive faktureret et afbudsgebyr (se nedenfor).

Vilkår for forsikringsdækkede klienter

Prescriba

En session varer max. 50 min. ved individuelle konsultationer. Afbud skal meddeles senest kl. 8.30 dagen før enten pr. tlf., mail eller sms. Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves i henhold til din aftale med Prescriba og dit forsikringsselskab et gebyr på 350,- kr., idet de ikke dækker afbud efter deadline og udeblivelser. 

PrimaCare

En session varer max. 50 min. ved individuelle konsultationer.Afbud skal meddeles senest kl. 8.30 dagen før vores aftale enten pr. tlf., mail eller sms. Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves i henhold til din aftale med PrimaCare og din forsikring et gebyr på 1100,- kr., idet de ikke dækker afbud efter deadline og udeblivelser.

Øvrige forsikringer

Klienter med øvrige forsikringsordninger er meget velkomne. Ved indledende kontakt til os bedes du orientere os om din bevilling og sikre dig, at du har dækning for behandlingen. Medbring ved første samtale den skriftlige bevilling, du har modtaget fra din forsikring i forbindelse med din anmeldelse. Afbud gives senest dagen før kl. 8.30 via mail, sms eller telefon. Ved afbud efter deadline eller udeblivelser opkræves en gebyr på 1100,- kr. med mindre din forsikring har tilkendegivet, at de dækker udgifterne i sådanne tilfælde. Det er til ethvert tidspunkt dit ansvar, at du har en gyldig bevilling.