1. april 2020

Krisereaktioner og anbefalinger

Vi står midt i en covid-19-pandemi, og konsekvenserne af denne kan ikke sammenlignes med noget, vi tidligere har prøvet. Covid-19 påvirker stort set alle danskeres hverdag, og derfor vil mange af os også opleve nogle reaktioner på den i den kommende tid.

Mulige reaktioner

Der findes mange forskellige reaktioner på en krise, som “coronakrisen”. Nedenstående er blot et udpluk af sådanne:

Psykiske

 • Tristhed
 • Angst/ængstelighed
 • Ligegyldighed
 • Afmagt
 • Frustration
 • Vrede
 • Tankemylder
 • Fornægtelse af situationen
 • Forvrængning af virkeligheden

Kognitive

 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsproblemer
 • Overbliksvanskeligheder
 • Igangsættelsevanskeligheder

Fysiske

 • Indre uro
 • Rastløshed
 • Søvnløshed
 • Træthed
 • Muskelspændinger
 • Hovedpine
 • Diffuse smerter
 • Kvalme/diarré
 • Nedsat/øget appetit

Adfærdsmæssige

 • Handlingslammelse
 • Udfordringer med impulshæmning
 • Behov for ro (isolation)
 • Behov for socialt samvær
 • Behov for aktivitet

Individuelle forskelle

Hvilke reaktioner, vi hver især vil opleve afhænger af, hvem vi er, samt af hvilke konsekvenser covid-19 har for os. Vi vil derfor kunne se store forskelle på, hvordan og hvor kraftigt vi reagerer, samt på hvor længe vores reaktioner varer ved.

Hjælp til selvhjælp

Accepter dine reaktioner – de er naturlige

Byd reaktionerne velkomne, når de melder sig – også de ubehagelige. Det er naturligt at reagere på en krise, som “coronakrisen”, og for langt de flestes vedkommende, vil reaktionerne aftage igen over tid.

Hold en pause fra det svære

Selv om det er vigtigt ikke at undertrykker sine reaktioner, kan det være en god idé at holde en pause fra dem i ny og næ. For nogle kan det, at flytte fokus over på en let fysisk aktivitet, som f.eks. havearbejde, give et afbræk fra reaktionerne.

Vær god ved dig selv

I det hele taget kan det være en god idé at passe godt på sig selv og prioritere aktiviteter, der vækker velbehag! Det er helt okay at føle glæde, selv om vi befinder os i en svær tid.

Oprethold de daglige rutiner

Selv om det kan være vanskeligt i et delvist nedlukket samfund, er det vigtigt at holde fast i de daglige rutiner i det omfang, det kan lade sig gøre, da det skaber tryghed og virker energibesparende.

Del dine reaktioner med omgivelserne

Det kan være en god idé at dele sine reaktioner på covid-19 med omgivelser. Når vi er åbne omkring, hvordan vi har det, kan vi bedre tage hensyn til og drage omsorg for hinanden i praktisk, såvel som i følelsesmæssig forstand.

Hvornår kan der være behov for professionel hjælp

Det er naturligt at regere på konsekvenserne af en krise som coronakrisen, og for langt de flestes vedkommende vil reaktionerne, som nævnt, aftage igen over tid. Gør de ikke det – eller øges de ligefrem i intensitet – kan det imidlertid være en god idé at søge professionel hjælp.