Plastflaske - Plast

VELKOMMEN TIL MINDMINDERS

PSYKOLOG i Aabenraa, Esbjerg og Middelfart

HVEM HENVENDER SIG?

Du går måske og slås med noget, som du ikke kan finde din vej ud af. Det kan være opstået pludseligt eller det kan være kommet snigende som en tyv i natten.

Mange henvendelser til os handler om udfordringer i familien eller med arbejdet/skolen. Det kan handle om parforhold, skilsmisse, ensomhed, omsorgssvigt og jalousi, eller om problemer i forbindelse med dine og mine børn, altså problematikker vedrørende de såkaldte nye familier.

De arbejdsrelaterede henvendelser drejer sig for manges vedkommende om stress, mobning og udbrændthed.  Ligesom vi får henvendelser fra flere, der efterspørger hjælp til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer og organisatoriske forandringsprocesser i virksomhederne.

Problematikker som pårørendes sygdom, sorg og tab, eksistentielle problemer, helbredsproblemer, angst, depression og ønsker om selvudvikling møder vi dertil ganske ofte.
Det kan fx handle om udfordringer ift. hverdagens krav eller oplevelsen af andres krav og
balanceringen af tid og ressourcer i det.
Det kan også handle om følelseshåndtering, moderne afhængigheder, svære livsbeslutninger eller andre former for livskriser.

Lad os hjælpes ad!

Vi betragter os selv som rejsefæller til dig, der ønsker hjælp til at skabe en forandring og arbejde med din egen udvikling.
Vi har vores uddannelser, men ofte har vi også selv mødt lignende udfordringer i vores liv,
hvilket bidrager til vores forståelse.

Vores mål er først og fremmest at skabe en tryg ramme af netop forståelse og indlevelse
for derigennem at hjælpe dig med at genvinde nysgerrigheden og kreativiteten
til at tænke og måske handle anderledes i forhold til det, der er udfordrende og svært.

Al omstilling er svær – nogen gange umådelig svær – og det kan opleves meget kaotisk, angstprovokerende og uoverstigeligt at skride til handling.
Her kan det være trygt og hjælpsomt med en ledsager på turen.
Vi stiller os gerne til rådighed.
Du kan læse mere om os her. 

Vi tilbyder

Hos MindMinders har vi fokus på det psykiske velvære og potentiale med:

terapi som individuelle forløb eller til par og familier, supervision og coaching, psykologiske undersøgelser, akuthjælp i kriser, kurser og seminarer, workhops og gruppeforløb, forløb for ungdomsuddannelser, supervisionsforløb for mellemledere, erhvervspsykologi og organisationsudvikling

Sidste Nyt