Plastflaske - Plast

VELKOMMEN TIL MINDMINDERS

PSYKOLOG i Aabenraa, Esbjerg, Horsens og Middelfart

 

Du går måske og slås med noget, som du ikke kan finde din vej ud af. Det kan være opstået pludseligt eller det kan være kommet snigende.

Mange henvendelser til os handler om udfordringer i familien eller med arbejdet/skolen. Det kan handle om parforhold, skilsmisse, ensomhed, omsorgssvigt og jalousi, eller om problemer i forbindelse med dine og mine børn, altså problematikker vedrørende de såkaldte nye familier.

De arbejdsrelaterede henvendelser drejer sig for manges vedkommende om stress, mobning og udbrændthed.  Ligesom vi får henvendelser fra flere, der efterspørger hjælp til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer og organisatoriske forandringsprocesser i virksomhederne.

Problematikker som pårørendes sygdom, sorg og tab, eksistentielle problemer, helbredsproblemer, angst, depression og ønsker om selvudvikling møder vi dertil ganske ofte.
Det kan fx handle om udfordringer ift. hverdagens krav eller oplevelsen af andres krav og
balanceringen af tid og ressourcer i det.
Det kan også handle om følelseshåndtering, moderne afhængigheder, svære livsbeslutninger eller andre former for livskriser.

Lad os hjælpes ad!

Vi betragter os selv som rejsefæller til dig, der ønsker hjælp til at skabe en forandring og arbejde med din egen udvikling.
Vi har vores uddannelser, men ofte har vi også selv mødt lignende udfordringer i vores liv,
hvilket bidrager til vores forståelse.

Vores mål er først og fremmest at skabe en tryg ramme af netop forståelse og indlevelse
for derigennem at hjælpe dig med at genvinde nysgerrigheden og kreativiteten
til at tænke og måske handle anderledes i forhold til det, der er udfordrende og svært.

Al omstilling er svær – nogen gange umådelig svær – og det kan opleves meget kaotisk, angstprovokerende og uoverstigeligt at skride til handling.
Her kan det være trygt og hjælpsomt med en ledsager på turen.
Du er velkommen.

 

Dét siger andre om os:

“Jeg havde været igennem et længere stress forløb, der var udsprunget fra; lang tids høj arbejdsbyrde og senere Covid-19. I en periode på et år havde jeg gennemgået et ”traditionelt” stress coach / psykolog program hvilket har haft en ok virkning, men som ikke helt havde den ønskede effekt da en stor arbejds-/organisations omlægning ramte mig. Derfor startede jeg et kort forløb hos Anja, hvor vi tog udgangspunkt i tilknytning, følelser og selvreguleringDette indebar en overraskende dyb følelsesmæssig involvering med bearbejdning af både den eksisterende version af mig, men også den version, der for mange år siden, ikke fik den støtte og forståelse fra sine forældre, han havde brug for. Jeg fik lært hvordan, jeg selv kan tage mig kærligt af ”lille mig” og forstå reaktionerne i ”store mig”.  Jeg har gennem forløbet, ikke bare opnået en langt højere forståelse af mig selv, men også fundet tilbage til den energi og livs-lykke jeg havde mistet”.

*

“Via sundhedssikring blev jeg meget hurtigt kontaktet af Kristina Kristiansen fra MindMinders. Jeg har haft stor gavn af mit forløb ved hende. Hun har været meget lyttende, observerende, forklarende  – men har samtidig også udfordret mig positivt og konstruktivt på mine opfattelser og betragtninger. Kristina har været rigtig godt at sætte ord på situationer/visualiseret problemstillinger samt fortalt/skitseret, hvorledes det kan håndteres. Dette har i flere sammenhæng været en øjenåbner for mig. Jeg føler, at jeg i mine sessioner ved MindMinders har fået mange gode arbejdsreskaber, som jeg nu bruger i min hverdag”.