Mindminders


Velkommen til MindMinders


PSYKOLOG i Aabenraa og Middelfart


Hvem henvender sig?

Du  slås du med noget, som du ikke kan finde din vej ud af. Det kan være opstået pludseligt eller have bygget sig op hen over tid.

Mange henvender sig til os, fordi de er udfordret i familien eller med arbejdet/skolen. For nogen handler det om parforholdet, måske skal de skilles eller er plaget af jalousi eller ensomhed. Det kan også være problemer i forbindelse med dine og mine børn. De arbejdsrelaterede henvendelser handler for manges vedkommende om stress eller udbrændthed. For andre drejer det sig om mistrivsel og dårligt samarbejde. Vi får også en del henvendelser fra ledere og mellemledere, der efterspørger hjælp til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer og organisatoriske forandringsprocesser, der hvor de er ansat.

Problematikker som pårørendes sygdom, sorg og tab, eksistentielle problemer, helbredsproblemer, angst, depression og ønsker om selvudvikling møder vi også ganske ofte. Det kan fx handle om udfordringer ift. hverdagens krav eller oplevelsen af andres krav og balanceringen af tid og ressourcer i det.
Det kan også handle om følelseshåndtering, moderne afhængigheder, svære livsbeslutninger eller andre former for livskriser.

Lad os hjælpes ad!

Vi betragter os selv som rejsefæller til dig, der ønsker hjælp til at skabe en forandring og arbejde med din egen udvikling.

Vi har vores uddannelser og erfaring, men ofte har vi også selv mødt lignende udfordringer i vores liv, hvilket bidrager til vores forståelse.

Vores mål er først og fremmest at skabe en tryg ramme af netop forståelse og indlevelse for derigennem at hjælpe dig med at genvinde nysgerrigheden og kreativiteten til at tænke og måske handle anderledes i forhold til det, der er udfordrende og svært.

Al omstilling er svær – nogen gange umådelig svær – og det kan opleves meget kaotisk, angstprovokerende og uoverstigeligt at skride til handling. Her kan det være trygt og hjælpsomt med en ledsager på turen.

Vi stiller os gerne til rådighed!

Vi tilbyder

Hos MindMinders har vi fokus på det psykiske velvære og potentiale med:

terapi som individuelle forløb eller til par og familier, supervision og coaching, psykologiske undersøgelser, akuthjælp i kriser, kurser og seminarer, workhops og gruppeforløb, forløb for ungdomsuddannelser, supervisionsforløb for mellemledere, erhvervspsykologi og organisationsudvikling

Sidste Nyt