28. april 2021

Medarbejdere Horsens

Anja Nørgaard Schmidt, Aut. Psykolog i Horsens

Schmidt

Anja blev uddannet ved Århus universitet som kandidat i psykologi i 2011. Hun er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Hun har arbejdet i socialpsykiatri i såvel regional og kommunal sammenhæng med fokus på behandlingsindsatser til børn, unge og deres familier. Senest har hun været leder for en kommunal myndigheds- og udførerafdeling inden hun blev leder i MindMinders Erhverv og daglig leder af afdelingen i Horsens.

Anja har en efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi, for børn, unge og familier. Hun er også mindfulness certificeret, har en traumeterapeutisk efteruddannelse og har flere års erfaring med at supervisere socialpædagogisk personale på døgninstitutioner og at arbejde med deres kompetenceudvikling. Ud over terapeutiske forløb tilbyder Anja også erhvervsrettede løsninger.

Uanset om Anja arbejder med klienter ‘en til en’, med grupper eller større systemer er hendes mantra at ‘bøvl er en del af ligningen’. Hun er optaget af, hvordan mennesker bedst muligt kan bevidstgøre sig og anvende deres evner, såvel individuelt og i relationer. Det kan være svært når der er knaster i livet, fordi det også kan være der hvor det er sværest at få øje på og mærke sine evner, hvad end det er i det private liv eller arbejdslivet. Hendes holdning er, at vi er hele mennesker og skal mødes, støttes og udvikles sådan uanset hvilken arena der er udfordringer på. Anja er meget optaget af at være en professionel sparringspartner, der er kendetegnet ved at være troværdig og nærværende. 


Jens Bollerup, Certificeret Coach og Ledelsesrådgiver i Horsens

Jens Bollerup organisations- og ledelsescoach hos psykologhuset MindMinders

Jens har med sin personlige livs- og erhvervserfaring fokus på samspillet mellem fritid og arbejde. Samt behovet for, at organisationen opnår de økonomiske målsætninger. Bevidstheden om “prisen for den sidst tjente krone” med betydningen af økonomisk optimering for værdiskabelsen og konkurrenceevnen er ofte et ledelsestema. Men også udfordringerne ved at skabe en attraktiv arbejdsplads samtidigt med, at kunder, leverandører, samarbejdspartnere og ejerkredsens interesser tilgodeses. Det vigtige er ikke størrelsen af virksomheden eller den internationale scene, men evnen til at skabe resultater samt udvikle virksomhedskulturen og derved drive forandringer, så strategien udleves og målene indfries. 

Jens er certificeret coach og tidligere uddannet cand. merc. (styring og ledelse) i 1997 samt HD (både afsætning og regnskab/IT) i 1995/97, men har nok så vigtigt 30+ års erfaring med ledelse fra start-ups til globale koncerner. En personlig tilfredsstillelse for Jens er, at han på en gang har faciliteret økonomisk fremgang for aktionærerne i de virksomheder, som han har været leder og medejer i, samtidigt med fokus på merværdi for interessenterne, imens medarbejderne og organisationerne har udviklet sig. Så han i dag har livslange venskaber med tidligere kolleger. Jens kan agere coach på såvel det personlige plan for dig, som i lederrollen eller for styrkelse af teamkulturen.


Vivi Saling, Aut. Psykolog i Horsens

Briller - Portrætfotografering

Vivi blev uddannet kandidat i psykologi i 2012 ved Århus universitet. Hun er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. 

Vivi har, via ansættelser i psykiatrien, specialiseret sig i angstbehandling med afsæt i kognitiv adfærdsterapi. Hun tilbyder behandling indenfor følgende angstlidelser: 

Social angst, herunder præstationsangst, hvor klienten frygter socialt samvær og/eller præstation grundet frygten for at blive negativt bedømt af andre mennesker. 

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD), hvor klienten plages af uønskede tvangstanker og tvangshandlinger, som klienten ikke kan afholde sig fra, grundet frygten for, at der sker noget slemt. Klienten er til dels bevidst om, at frygten er irrationel.  

Panikangst, hvor klienten frygter pludselige panikanfald, som mærkes via en række pludseligt indsættende kropslige symptomer, fx hjertebanken og vejrtrækningsbesvær. 

Agorafobi, hvor klienten frygter færden uden for hjemmet, færden alene, store menneskemængder og/eller offentlige steder. Oftes frygter klienten at få panikanfald i de angivne situationer.

Generaliseret angst, hvor klienten plages af bekymringstendens med kropslig uro til følge. 

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), hvor klienten plages af påtrængende erindringer omkring en eller flere traumatiske oplevelser.

Yderligere har Vivi erfaring med stress og depression via arbejde i privatpraksis. Hun har ligeledes erfaring med det kommunale system via ansættelse i jobcenter, hvor hun skrev arbejdsevnebeskrivelser og havde støttende samtaler. Hun har førhen arbejdet som ingeniør og har hermed bredt kendskab til arbejdsmarkedet. 

Ud over solid erfaring i kognitiv adfærdsterapi er Vivi mindfulness certificeret. Hun er på vej mod specialist i psykoterapi, uddannes herunder i Compassion fokuseret terapi (CFT).

Vivi er optaget af, at vi alle vil møde store udfordringer gennem livet, som kan være svære at komme igennem. Ligeledes har vi alle vores sårbarheder, forbundet til personlighed og livsbetingelser. Erkendelse af sårbarheder og behov for hjælp bør ikke ses som et svaghedstegn, men som en mulighed for udvikling og forandring. En forandring der styres af erkendelse og accept af egne behov og værdier. Ved at leve herefter kan vi finde mere ro og balance, samt få bedre viden om vores egne udviklingsmuligheder. Vivi er bevidst om, og har dyb respekt for, at det kan være svært at åbne op om sine sårbarheder. Hun arbejder derfor altid på at danne trygge rammer for sine klienter.