1. maj 2020

Medarbejdere Esbjerg

psykolog aabenraa esbjerg

 

Maria Houlind, Spec. og Aut. Psykolog i Esbjerg

Maria psykolog aabenraaMaria blev psykolog i 2001 med en kandidatgrad i krisepsykologi og en britisk bachelor i Organisational Studies. Hun er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet og godkendt specialist i både psykoterapi med børn og unge samt i klinisk psykologi. Hun har arbejdet ved skolepsykologisk rådgivning, Familiecentret Sønderborg, Familieretshuset og Ungdomspsykiatrien, inden hun sammen med Kristina stiftede MindMinders. Hun har en efteruddannelse i kognitiv terapi, mentaliseringsbaseret terapi, supervisionsmetodik og er certificeret gruppepsykoterapeut. Udover terapeutiske forløb tilbyder Maria også erhvervsrettede løsninger. 

I sit arbejde insisterer Maria på, at der i vores ubevidste ligger skjulte potentialer til at kunne leve et mere helhjertet og dermed psykisk sundere liv. Hun tilbyder sig som rejsefælle og søger at støtte den enkelte i at finde ind til sig selv, turde tage selvrespekten tilbage og stå op for sit eget liv, som det menneske man er. “Processen er hård, da kontrollen via det gammelkendte lige så stille må slippes – men den er også super tilfredsstillende og meget udviklende, når skjulte potentialer gradvist begynder at dukke op og komme i spil”, forklarer hun.

Du er ikke i tvivl om, hvor du har Maria. Hun er direkte på en omsorgsfuld og engageret måde. Hun er i øjenhøjde med sine klienter og samarbejdspartnere, og hun er ikke bange for at være åben om sig selv og hjælper dermed til oplevelsen af, at du ikke er alene om at have det, som du har det. Hun bruger gerne humoren, kreative indslag og indsigtsfulde analogier til at skabe en lethed og ligefremhed, som hjælper i den svære proces.  


Jens Bollerup, Ledelses- og Organisationsrådgiver i Esbjerg

Jens Bollerup

Jens tilbyder ledercoaching med en økonomisk og erhvervsmæssig tilgang. Er du ejerleder, direktør, mellemleder eller bestyrelsesformand, og ønsker du at styrke dine personlige kompetencer til at håndtere udfordringerne for virksomhedens udvikling, bidrager Jens med kompetent sparring og coaching. Jens trækker på sin professionelle erfaring og ledelsesmæssige indsigt.

Jens er uddannet cand. merc. (styring og ledelse) i 1997 samt HD (både afsætning og regnskab/IT) i 1995/97, men har nok så vigtigt mere end 30 års erfaring med ledelse fra start-ups til globale koncerner. En personlig tilfredsstillelse for Jens er, at han på en gang har faciliteret økonomisk fremgang for aktionærerne i de virksomheder, som han har været leder og medejer i, samtidigt med fokus på merværdi for interessenterne, imens medarbejderne og organisationerne har udviklet sig. Så han i dag har livslange venskaber med tidligere kolleger. 

Jens har med sin personlige livs- og erhvervserfaring fokus på samspillet mellem fritid og arbejde. Samt behovet for, at organisationen opnår de økonomiske målsætninger. Bevidstheden om “prisen for den sidst tjente krone” med betydningen af økonomisk optimering for værdiskabelsen og konkurrenceevnen er ofte et ledelsestema. Men også udfordringerne ved at skabe en attraktiv arbejdsplads samtidigt med, at kunder, leverandører, samarbejdspartnere og ejerkredsens interesser tilgodeses. Det vigtige er ikke størrelsen af virksomheden eller den internationale scene, men evnen til at skabe resultater samt udvikle virksomhedskulturen og derved drive forandringer, så strategien udleves og målene indfries. 


Cecilie Maschke Eriksen, Aut. Psykolog i Esbjerg

psykolog Esbjerg CecilieCecilie er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2014 og autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Hun har tidligere arbejdet i Odense Kommune, hvor hun har erfaring med terapeutisk arbejde med både unge og voksne, samt med supervision af og sparring med andre faggrupper. Derudover har Cecilie været ansat på Handelsgymnasiet Vestfyn, hvor hun bl.a. også har erfaring med undervisning og gruppeterapeutisk arbejde. Slutteligt er hun uddannet yogainstruktør, hvilket hun bruger i sit arbejde med psykologien. 

I sit arbejde er Cecilie optaget af den narrative terapi, samt systemiske og anerkendende tilgange, og det at flytte ”problemerne” ud af mennesket. Hun oplever det som hjælpsomt at skille problemet fra personen, og derigennem arbejde med det som noget uden for sig selv. Noget, som ikke er ”vores” eget, men noget, som vi møder. Hun er af den opfattelse, at alle mennesker kan støde på udfordringer på deres vej igennem livet, som man kan have behov for støtte til at komme igennem. 

”De fortællinger, vi har om os selv og vores liv, kan være så fastlåste, at det kan være svært at se, at vores liv rummer mange andre fortællinger”. Cecilie ser det som essentielt at skabe en tryg og tillidsfuld relation i mødet med andre, så det bliver muligt at være fælles om, at løfte de oplevede byrder ud, hvor I kan tale om dem, se og føle på dem, og placerer dem, hvor de hører hjemme. Hun mener, at det derved bliver muligt at opdage de mange andre fortællinger, som kan være med til at skabe bedre psykisk sundhed og overskud.


Laura Evers Graakjær, Aut. Psykolog i Esbjerg

Laura psykolog esbjerg

Laura er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet i 2010 og autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Hun har tidligere arbejdet ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og hun har erfaring med samtaleforløb med patienter, pårørende og efterladte i sygehusregi. Hun er fortsat tilknyttet en kræftrådgivning under Kræftens Bekæmpelse.

Laura har en bred erfaring med arbejdet med familier, sygdom, sorg, krise og arbejdsrelaterede udfordringer. Hun arbejder med afsæt i en emotionsfokuseret tilgang, hvor hun også har erfaring med parterapi.  Laura er endvidere funderet i en eksistentiel, en systemisk og en narrativ tilgang. Laura tilbyder individuelle samtaleforløb, parterapi og supervision. Ligeledes tilbyder Laura samtaler ud fra metoden “den motiverende samtale” ved ønsket om forandring. 

Laura er optaget af at skabe et tillidsfuldt og trygt samtalerum, hvor det er muligt at gå på opdagelse i egne oplevelser og overvejelser. Anerkendende og omsorgsfuldt hjælper Laura med at udfolde den historie, den udfordring, der præsenteres. På afstemt og undersøgende vis kan det videre forløb eksempelvis omhandle afdækning af underliggende følelser og behov, ønsket om forandring og/eller nye handlemuligheder gennem nye fortællinger. 

 

Job i MindMinders?