Har du også overvejet at trække stikket og gå offline?

psykolog aabenraa esbjerg

af Louise Kettner Lindved, Autoriseret Psykolog hos MindMinders i Aabenraa

Jeg har igennem den seneste tid bemærket, at flere og flere er tilbøjelige til at trække stikket og gå offline i kortere eller længere perioder. Og hvor gør det mig bare glad! For selv om smartphonen på mange måder bidrager til at gøre vores hverdag nemmere, har vores lille smarte ven også en række skyggesider, som, efter min mening, fortjener lidt opmærksomhed. 

De vigtige sociale interaktioner

En af disse skyggesider er, at den har ændret vores omgang med vores medmennesker. Hvor vi tidligere var nødsagede til at bevæge os ud i den virkelige verden for at få tilfredsstillet vores sociale behov, kan vi i dag klare en stor del af vores sociale interaktioner fra sofaen. Selv om dette har sine klare fordele – særligt i en tid som denne, hvor covid-19 på mange måder begrænser vores muligheder for at mødes i den virkelige verden — har det også sine ulemper.

Blandt andet risikerer vi at blive dårligere til at omgås vores medmennesker i den virkelige verden, hvis vores primære interaktioner foregår via vores smartphone. Når vi kommunikerer i den virkelige verden, trækker vi både på verbale og nonverbale signaler. Disse giver os en lang række informationer om, hvad der er på spil for vores samtalepartner.

Manipulation

Den brugsbetingede udvikling af hjernen

Skærer vi de nonverbale signaler fra, som det ofte er tilfældet, når vi kommunikerer via vores smartphone, mister vi vigtige informationer, hvilket kan gøre det vanskeligere for os at skabe mening i vores samtalepartners budskab, og dermed påvirke vores evne til at udvise empati overfor vedkommende. Dette er selv sagt problematisk i forhold til selve interaktionen, men det kan også gå hen og blive problematisk på et lidt mere omfattende niveau. I bogen “Sluk” gør Imran Rashid nemlig opmærksom på, at vi risikerer at få en mere permanent nedsat evne til at udvise empati, såfremt størstedelen af vores sociale interaktioner foregår via vores smartphone. Han forklarer dette med, at hjernens udvikling er brugsbetinget, i den forstand at de “forbindelser”, vi bruger flittigt bliver styrket, mens de “forbindelser”, vi bruger knap så flittigt “visner” hen. Træner vi ikke løbende vores hjerne i at aflæse vores medmenneskers verbale såvel som nonverbale signaler, risikerer vi altså ikke blot at misforstå dem, men også at få en mere permanent nedsat evne til at udvise empati. Og dét er problematisk, da vores evne til at udvise empati har stor betydning for, hvorvidt vi er i stand til at opbygge og fastholde sunde relationer til vores medmennesker.

Der er altså god grund til at følge trop og gå offline – bare en gang imellem – for at skabe plads til ægte real life interaktioner. Interaktioner der kan give os så meget mere, end det vi kan få via interaktionerne på vores smartphone.