6. marts 2020

Efterskoler og ungdomsuddannelser

Som leder eller medarbejder på en ungdomsuddannelse eller efterskole kan det være, at du oplever elever, som er mere end almindeligt udfordrede og frafaldstruede. Det kan være, at der er et øget fravær og manglende deltagelse og koncentration blandt nogle af jeres unge mennesker. I disse tilfælde kan et kortere samtaleforløb med en psykolog være et nyttigt tiltag, for at hjælpe udfordrede elever tilbage på sporet.

Hos MindMinders tilbyder vi at lave profitable aftaler med ungdomsuddannelser og efterskoler, således, at I kan få tilknyttet en fast psykolog, der med individuelle elevsamtaler målrettet den enkelte har fokus på fastholdelse og trivsel for eleverne. Vi har stor erfaring med at møde de unge, hvor de er, så de føler sig hørt og forstået. Dette gør, at vi i løbet af få samtaler kan hjælpe eleverne til at opnå strategier til at håndtere udfordringerne og opretholde et godt og givtigt ungdomsliv.

Ud over samtaleforløb tilbydes der supervision til uddannelsesvejledere og lærere således, at de klædes godt på, til at møde de unge. Vi tilbyder også skræddersyede seminarer afholdt for hele skolen i et for jer relevant emne, som kan give jer en fælles forståelse for emnet og eventuelle problematikker knyttet hertil. 

Kontakt os, hvis I finder ovenstående relevant for jeres skole og elever, og lad os være fælles om at skabe et givtigt samarbejde.