12. marts 2020

Værn mod spredning af Corona-virus


Kære klient og samarbejdspartner,


foranlediget af Statsministerens pressemøde d. 11. marts, og de seneste anbefalinger mod spredning af Corona-virussen, har vi hos MindMinders truffet en række forholdsregler for at beskytte vore klienter og medarbejdere. Men samtidigt bestræbe os på, at klientforløb gennemføres som aftalt, og nye forløb kan startes op. 
Idet vi:

  • arbejder i små lokale enheder
  • gennemfører klientsamtalerne i enerum
  • ikke er i direkte berøring med vore klienter
  • ikke er indenfor en afstand af mindst 2 meter i mødet

er det vores vurdering, at vi IKKE udsætter hverken klienter eller medarbejdere for øget smittefare i forhold til ophold i det almene samfund. Heller ikke efter Statsministerens henstillinger, der i.ø. virker ganske fornuftige i et lille land med mange internationale tilknytninger.
Ud over ovenstående sikkerhedsvurdering tilpasser vi dog vores hverdag, for yderligere beskyttelse og medvirken til at reducere smitterisikoen. Den tillempede hverdag indebærer bl.a. at vores medarbejdere følger nedenstående forholdsregler:

  • ikke giver hånd eller kram ved mødet med klienter
  • gør flittig brug af hånddesinfektion
  • holder behørig afstand til klienterne
  • giver klienterne mulighed for telefonkonsultation, hvis de har ønske om det
  • opfordringen lyder på fremmøde, alternativt telefonkonsultation,
  • benytter os af muligheden for at arbejde hjemmefra, hvis dagens opgaver er til det

Ud fra det vurderer vi, at vores hverdag kan fortsætte uden alt for store ændringer. 
Derfor gælder vores almene afbudsregler, såfremt en klient ønsker at aflyse og ikke i stedet benytte muligheden for telefon- eller videokonsultation.
Giver ovenstående anledning til spørgsmål er du/I velkomne til at tage fat i Maria, Kristina eller Jens. E-mail og telefon nr. fremgår nedenfor.